Termity nazywane są także bielcami, zdarza się, że błędnie określa się je jako białe mrówki. Spotkać je można głównie w strefach: tropikalnej i subtropikalnej, koncentrują się na obszarach Afryki, Azji, Ameryki oraz Australii. To właśnie w tych cieplejszych regionach powodują dotkliwe szkody. Niektóre gatunki zasiedlają także cieplejsze regiony strefy umiarkowanej, to m.in. termit żółtogrzbiety oraz ciemnogrzbiety. Oba te gatunki spotkać możemy we Francji, Włoszech, na południu Hiszpanii, Mołdawii i Ukrainy. 

Termity wiodą z zasady dość ukryty tryb życia, są owadami społecznymi, tworzą liczne kolonie o złożonej strukturze kastowej i liczebności (niektóre kolonie liczą po kilkadziesiąt osobników, a inne po kilka milionów). Większość gatunków żywi się drewnem uszkadzając tym samym wszelkie materiały drewnopochodne, typu sklejki, płyty wiórowe i pilśniowe oraz papier. Potrafią uszkadzać inne materiały sztuczne, które stają im na drodze. Posiadają gryzący aparat gębowy, członowane i perełkowate czułki, mocno uwstecznione i małe oczy złożone. Dodatkowo u osobników rozwiniętych płciowo występują przyoczka i skrzydła, które po rójce i kopulacji odłamują się. 

Termity osiągają od 2 do ok. 20 mm długości. Przechodzą przeobrażenie niezupełne - nie ma stadium poczwarki. Z jaj wylęgają się larwy, z których mogą rozwijać się przedstawiciele różnych kast lub form. Pod pojęciem kasta rozumie się zbiorowość osobników o wspólnych cechach morfologicznych i anatomicznych oraz pełnienie określonych czynności w kolonii. Nimfy to starsze larwy, posiadające zawiązki skrzydeł. Z nimf powstają w pełni ukształtowane osobniki dorosłe, żołnierze lub rzekomi robotnicy - pseudergaty (które mogą przekształcać się w nimfy, właściwych robotników lub żołnierzy). Przejście rozwojowe z osobników młodocianych do żołnierzy właściwych to z kolei tzw. biali żołnierze

Robotnicy obsługują całą kolonię, dostarczają pokarm, karmią pozostałe osobniki, wykonują inne prace porządkowe i budowlane. W koloniach, w których brakuje właściwych robotników, ich rolę pełnią starsze larwy lub rzekomi robotnicy (pseudergaty). Zadania obronne pełnią w kolonii żołnierze, którzy zaopatrzeni są w duże głowy i silnie rozwinięte żuwaczki. 

Postacie doskonałe płciowo, tzw. postacie imaginalne, to uskrzydlone, wybarwione i zdolne do rozrodu owady. Wydostają się na zewnątrz i kopulują w locie, a po kopulacji odrywają sobie nawzajem skrzydła. Samice z czasem mogą osiągać nawet do 100 mm długości. Mamy też w koloni tzw. postacie neoteniczne, które również mają zdolność rozrodczą, jednak zachowują swój młodociany wygląd (gdy zabraknie w kolonii doskonałych postaci płciowych, wtedy pojawiają się właśnie one). 

Termity dzielone są zazwyczaj na trzy grupy:

  1. Termity niszczące suche drewno, trudne do wykrycia, nie kontaktujące się z glebą.
  2. Termity niszczące wyłącznie zawilgocone drewno, zakładające gniazda w ziemi lub w drewnie, które styka się z glebą. W glebie tworzą sieć podziemnych korytarzy, a na powierzchni różnych twardych podłoży tworzą tzw. galerie z cząstek gleby i odchodów. 
  3. Termity, które budują gniazda w ziemi lub w postaci kopców, tzw. termitier.