monitoring-ddd

Ochrona przed szkodnikami – monitoring DDD

Monitoring DDD dla firm jest ważnym etapem dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji. To regularne przeglądy otoczenia, których celem jest profilaktyka antyszkodnikowa i szybka reakcja w razie konieczności.

System HACCP – cele i wymogi

System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) jest wymogiem narzuconym przez Unię Europejską. Dzięki niemu ryzyko wniknięcia do żywności szkodników zostaje zminimalizowane, żywość natomiast jest produkowana, przechowywana, pakowana i transportowana w warunkach spełniających normy sanitarne i gwarantujących bezpieczeństwo.

System ten musi być wdrożony w każdej firmie, w której jest kontakt z żywnością, bez względu na jej wielkość, liczbę pracowników czy branżę. Dotyczy on w tym samym stopniu producentów żywności, firm transportowych z sektora żywności, hurtowników, właścicieli restauracji etc.

Najważniejszym celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym samym jej konsumentom. Oprócz tego system ten pomaga:

  • przewidzieć mogące wystąpić na terenie firmy zagrożenia związane z żywnością,
  • wskazać miejsca i etapy w procesie produkcji żywności, w których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia szkodników i skażenia żywności,
  • ustalić krytyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów,
  • wyznaczyć zasady zachowania i postępowania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom.

System HACCP dla każdej firmy układamy indywidualnie – uwzględniając branżę, specyfikę i wiele innych czynników. Całość poprzedzona jest wnikliwymi analizami, opiera się na zintegrowanych metodach walki ze szkodnikami (IPM).

System HACCP dostosowywany jest do specyfiki konkretnej firmy i budowany na zagrożeniach mogących w niej wystąpić. Fundamentem wszystkiego są tzw. wymogi wstępne HACCP. To suma programów, procedur i dobrych praktyk, których wdrożenie gwarantuje, że żywność w firmie jest bezpieczna, a wszystkie czynności z nią związane odbywają się w odpowiednich warunkach, z zachowaniem norm i wymogów.

Monitoring DDD dla firm – skuteczne zwalczanie szkodników

Zwalczanie szkodników jest usługą niezwykle istotną ze względu na nasze zdrowie i bezpieczeństwo żywności. Bezpieczny obiekt to nie tylko stan techniczny budynku i jego funkcje – to przede wszystkim ochrona żywności i to właśnie na niej warto się skupić. Regularny monitoring aktywności szkodników jest przydatnym narzędziem w ochronie żywności.

Dzięki monitoringowi DDD zespół Ratapest jest w stanie zlokalizować miejsca, w których możliwe jest wystąpienie szkodników. Ponadto firma lokalizuje szkodniki, które są już na obiekcie i które wymagają wdrożenia odpowiednich działań. Technicy wykładają trutki, lepy i urządzenia przeciw owadom i gryzoniom oraz regularnie sprawdzają ich stan. Ratapest reaguje na wszystkie pojawiające się zagrożenia, także te, które są ledwie sygnalizowane. Warto nam zaufać!

Zwalczanie szkodników przede wszystkim chroni obiekty przed insektami i gryzoniami, dlatego firmy, które mają jakikolwiek kontakt z żywnością, zobowiązane są do prowadzenia cyklicznego monitoringu aktywności szkodników. Nasza firma zabezpiecza obiekt przed owadami i gryzoniami tak, aby oferowane przez nie produkty były bezpieczne. Dzięki temu konsumenci są pewni, że kupowana żywność jest bezpieczna i wolna od zagrożeń jakie niosą między innymi myszy, szczury, karaluchy czy muchy.

Na czym polega monitoring?

Monitoring przeprowadzamy już na pierwszej wizycie, a następnie stale ponawiamy. Dzięki temu nasz zespół zapoznaje się z miejscem i określa te punkty, w których występuje szczególne zagrożenie pojawieniem się szkodników. Już na tym etapie często okazuje się, że zauważymy ślady szkodników niewidoczne dla osób postronnych i przystąpimy do działań korygujących.

Detekcja szkodników określa gatunek szkodnika, wielkość populacji oraz wyznacza miejsca ich występowania. Ratapest analizuje, obserwuje i wdraża odpowiednie procedury awaryjne oraz koryguje wszelkie niezgodności. Dzięki temu możemy stale doskonalić ochronę obiektu. Muchy, karaluchy, mrówki czy szczury są nośnikami bakterii i chorób, dlatego zwalczanie szkodników jest w tym wypadku kluczowe.

Nasza firma wykonuje monitoring cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej jednostki, dyktowany jej potrzebami i specyfiką. Dzięki niemu stan sanitarny i higieniczny obiektu jest pod stałym nadzorem. Jako profesjonalna firma DDD prowadzimy obszerną dokumentację sporządzaną jako raport z monitoringu. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować postępy w zwalczaniu szkodników i modyfikować w razie konieczności metody działania.

Szkodniki mogą zawsze wrócić, dlatego pomimo ich zwalczenia nie powinniśmy zaprzestać ich monitorowania. Najważniejsza jest błyskawiczna reakcja.

Zwalczanie szkodników – dlaczego warto nam zaufać?

Zwalczanie szkodników, a co za tym idzie monitoring DDD, należy zlecić firmom, które posiadają doświadczenie, bo tylko wtedy mamy pewność, że przyniesie oczekiwane efekty. Każdy błąd skutkuje inwazją owadów oraz gryzoni – a tego na pewno chcielibyśmy uniknąć. Nie ma miejsca na kompromisy, dlatego firma Ratapest ma wypracowany własny system zwalczania szkodników w obiektach mających kontakt z żywnością.

Firma Ratapest zbiera jak najwięcej informacji o obiekcie, lokalizuje newralgiczne miejsca i przekazuje zestaw zaleceń. Pracownicy rozmieszczają pułapki i trutki, odpowiednio je oznaczają oraz monitorują ich stan. Nasi pracownicy to wyszkoleni technicy DDD, stale się szkolimy i korzystamy tylko ze sprawdzonych produktów i preparatów. Nasza usługa to kompleksowe zwalczanie szkodników w obiektach. Zapraszamy do współpracy!

Wspieramy naszych Klientów na Śląsku, w Małopolsce i okolicach. Wykonujemy usługi w Katowicach, Bielsku-Białej, Żorach, Krakowie, i w wielu innych pobliskich miejscowościach.

Obszar działania

map-new

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Przeczytaj więcej: polityka prywatności

© 2021 - 2024 Ratapest.pl realizacja Rekurencja.com
Wszystkie prawa zastrzeżone.