gazowanie-zborza

Gazowanie zboża

Usługa gazowania silosów i pryzm zboża ma za zadanie zwalczyć problemy z bezpiecznym przechowywaniem zboża i pozbycie się szkodników zboża. Szkodniki te mogą w znaczący sposób obniżyć jakość ziaren , a ich inwazja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. O tym jak wielki jest to problem na pewno zdaje sobie sprawę każde przedsiębiorstwo rolnicze. Naraża je to na spore straty finansowe i wizerunkowe.

 

Gazowanie zboża – profesjonalne zwalczanie szkodników magazynowych

Jedną z najskuteczniejszych metod zwalczania szkodników w magazynach jest fumigacja, inaczej gazowanie zboża. Do zwalczania szkodników metodą gazową firma DDD zazwyczaj używa toksycznego gazu o nazwie fosforowodór. Ten sam gaz stosujemy przy zwalczaniu szkodników drewna. Jeśli gazowanie zboża przeprowadzimy odpowiednio szybko, możemy uratować zaatakowane przez owady magazynowane zboża.

Do zabiegu fumigacji używamy fosforowodoru, który jest gazem toksycznym, a więc niebezpiecznym i to nie tylko dla owadów, których chcemy się pozbyć. Jest niebezpieczny również dla zwierząt i ludzi, dlatego ważne jest, aby firma, która wykonuje gazowanie posiadała odpowiednie kompetencje i uprawnienia.

Gaz działa szkodliwie na drogi oddechowe oraz układ nerwowy owadów – powoduje paraliż i problemy z oddychaniem. W naturalnej postaci fosforowodór jest bezbarwny i bezwonny, z kolei gaz powstały z fosforków metali ma specyficzny zapach. Można to potraktować jako znak ostrzegawczy.

Stosowanie fosforowodoru nie wpływa w żaden sposób na jakość i wartości zdrowotne produktu – zboża nie zmieniają zapachu, wyglądu czy właściwości mielenia i wypiekania. W łatwy sposób można go odwietrzyć z obiektów poddanych fumigacji, ponieważ dobrze miesza się z powietrzem (jest od niego cięższy). Stosowany do gazowania zboża w odpowiednim stężeniu jest bezpieczny pod względem wybuchowości.

Jak wygląda zabieg dezynsekcji zboża?

Gazowanie zboża, z racji toksyczności fosforowodoru, należy przeprowadzić zapewniając maksymalne bezpieczeństwo nam, technikom którzy wykonują zabieg oraz najbliższemu otoczeniu. Aby zabieg był bezpieczny i skuteczny musimy podzielić go na kilka etapów:

  • pierwszy etap to inspekcja pomieszczeń, które mają zostać poddane zabiegowi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować prace, w tym prace przygotowawcze. Na tym etapie jesteśmy w stanie również określić cenę zabiegu;
  • drugi etap to uszczelnianie obiektu i tym samym zadbanie o bezpieczeństwo podczas przeprowadzania fumigacji. Ważne aby obiekt poddany gazowaniu został odpowiednio oznakowany – powinniśmy wyznaczyć strefy, w których nie mogą przebywać ludzie;
  • trzeci etap to aplikacja gazu, czyli substancji, która ma za zadanie zwalczyć szkodniki zbożowe. Obiekt jest zamykany i po ponownym sprawdzeniu jego szczelności aplikujemy gaz. Technicy DDD powinni być przeszkoleni, doświadczeni, wyposażani w odpowiednią odzież i obuwie ochronne. Obiekt poddany fumigacji zostaje całkowicie wyłączony z użytkowania;
  • czwarty etap to nadzorowanie przebiegu gazowania, musimy kontrolować stężenie oraz szczelność obiektu. Do pomiaru stężenia gazu używamy jedynie sprawdzonych czujników renomowanych firm;
  • piąty etap to odwietrzenie obiektu, musimy usunąć uszczelnienie oraz stale monitorować stężenie gazu. Jeśli stężenie gazu obniży się do odpowiedniego poziomu, możemy bezpiecznie kontynuować prace;
  • ostatni etap to oddanie budynku do użytkowania. Wraz z udostępnieniem obiektu przygotowujemy odpowiedni raport, który przekazujemy klientowi.

Gazowanie zboża – jakie szkodniki zwalczy fosforowodór?

Fumigacja zboża to jedna z metod, która ma na celu zwalczenie każdego z żerujących w ziarnach zbóż szkodnika. Do tych najbardziej znanych szkodników zbożowych można zaliczyć:

  • chrząszcze, które uszkadzają ziarno i obniżają jego zdolność do kiełkowania. Owady zanieczyszczają produkty zbożowe swoimi odchodami, a przygniecione mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, który wnika w ziarna i powoduje zmianę ich właściwości. Chrząszcze, które żerują w produktach zbożowych są nośnikami mikroorganizmów – na produktach rozwijają się bakterie i grzyby pleśniowe. Do chrząszczy uszkadzających produkty zbożowe należą m.in. trojszyk ulec, wołek zbożowy, mącznik młynarek, spichrzel surynamski;
  • roztocza, które zjadają zarodniki i bielmo ziarna, ponadto zanieczyszczają produkty swoimi odchodami i martwymi osobnikami. Roztocza wnikają pod naskórek i powodują liczne reakcje alergiczne, a gdy zostają połknięte mogą wywoływać dolegliwości ze strony układu pokarmowego i oddechowego. Przykładem roztocza może być rozkruszek mączny;
  • motyle nocne, które zanieczyszczają produkty odchodami, przędzą i martwymi owadami. W młynach czy wytwórniach paszy zbyt duża ilość oprzędów powoduje zapychanie rur spadowych. Wśród najpopularniejszych motyli wyróżnić można omacnicę spichrzankę oraz mklika mącznego.

Warto dodać, że do szkodników żerujących w produktach zbożowych można zaliczyć również gryzonie, takie jak myszy i szczury. Magazyny zboża to dla gryzoni idealne miejsce do życia i rozmnażania. Mają tu odpowiednie warunki – ochronę przed warunkami atmosferycznymi, liczne kryjówki i jedzenia pod dostatkiem. Niestety szczury i myszy zostawiają po sobie odchody i martwe osobniki, poza tym są nośnikami wielu chorób.

Czy gazowanie zboża jest bezpieczne?

Gazowanie zboża jest całkowicie bezpieczną metodą jeśli przeprowadzi ją wyspecjalizowana firma DDD. Fumigacja w żaden sposób nie wpływa na poddawane zabiegowi produkty spożywcze. Nie zmienia się smak, zapach, wygląd i żadne inne właściwości produktów. Jeśli obiekt jest odpowiednio uszczelniony to fosforowodór nie przedostanie się do otoczenia. Po zakończeniu gazowania firma Ratapest stale monitoruje jego stężenie i jeśli poziom jest bezpieczny usuwany zostaje do atmosfery. Nie stwarza już zagrożenia dla ludzi ani zwierząt ani środowiska.

Wspieramy naszych Klientów na Śląsku, w Małopolsce i okolicach. Wykonujemy usługi w Katowicach, Bielsku-Białej, Żorach, Krakowie, i w wielu innych pobliskich miejscowościach.

Obszar działania

map-new

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Przeczytaj więcej: polityka prywatności

© 2021 - 2024 Ratapest.pl realizacja Rekurencja.com
Wszystkie prawa zastrzeżone.