Co może świadczyć o tym, że doszło do porażenia drewna? Symptomów jest wiele:

 • obecność larw szkodników - można stwierdzić dopiero, kiedy rozłupiemy drewno (nie jest to zawsze możliwe);
 • obecność żywych bądź też martwych osobników dorosłych - można zauważyć je w pomieszczeniach lub na drewnie będącym surowcem;
 • obecność w budynku żywych bądź też martwych osobników dorosłych gatunków owadów, które są naturalnymi wrogami szkodników drewna;
 • odgłosy drążenia przez larwy chodników w drewnie;
 • wysypywanie się trocinek z niedawno powstałych otworów w drewnie (niektóre samice drążą chodniki w drewnie w celu złożenia jaj);
 • obecność świeżych otworów wylotowych na powierzchni drewna;
 • obecność mączki drzewnej zawierającej odchody larw (wysypują się one z otworów wylotowych, mogą tworzyć tzw. kopczyki);
 • łatwe odpadanie kory.

Dosyć istotną kwestią jest rozróżnienie czy mamy do czynienia z czynnym żerowiskiem, w którym przebywają żywe larwy, czy raczej z opuszczonym, które nie wymagałoby interwencji specjalisty. Niestety bywa to w praktyce czasem trudne, dlatego jeśli niemożliwym jest precyzyjne określenie żerowiska powinno uznać się je jako czynne.

To, jaki gatunek zaatakował drewno można określić na podstawie:

 • cech taksonomicznych, czyli innymi słowy wyglądu, zarówno postaci dorosłej, jak i poczwarek i larw (jeśli oczywiście jesteśmy w stanie je znaleźć);
 • charakterystycznych cech żerowisk larw i otworów wylotowych osobników dorosłych;
 • zawartości żerowisk (kształty grudek odchodów larw w mączce drzewnej).