Można wyróżnić kilka metod przy zwalczaniu szkodników drewna, m.in: 

  • metodę mechaniczną, przy której ociosuje się zewnętrzną część elementów drewnianych zaatakowaną przez drewnojady. Oczyszcza się powierzchnię z mączki, a te najbardziej zniszczone elementy wymienia na nowe. Niestety metoda ta wymaga skrupulatności i niezwykłej precyzji, a i tak zabieg może okazać się nie do końca skuteczny. Najlepiej metodę mechaniczną połączyć z metodą chemiczną, wtedy efekt będzie bardziej zadowalający;
  • metodę chemiczną, to nic innego jak powlekanie drewna płynnymi insektycydami, można również wprowadzić preparat wstrzykując go ciśnieniowo do wcześniej nawierconych otworów - mówimy wtedy o tzw. iniekcji ciśnieniowej;
  • metodę fizyczną, czyli poddawanie drewna zaatakowanego przez drewnojady działaniu gorącego powietrza przy użyciu specjalnych generatorów. Generatory znajdują się na zewnątrz budynku, a do jego wnętrza wprowadzane są za pomocą systemu rur. Przy tej metodzie bardzo ważne jest wcześniejsze dokładne uszczelnienie pomieszczenia;
  • fumigację, czyli gazowanie drewna, jest to metoda znacznie skuteczniejsza od wcześniej omawianych, wykorzystuje ona gazy trujące;
  • iniekcję ciśnieniową, czyli wprowadzanie środków chemicznych bezpośrednio do elementów drewnianych zaatakowanych przez szkodniki. Środki te tłoczone są pod ciśnieniem do wcześniej nawierconych otworów, dzięki czemu metoda również jest bardzo skuteczna.

 

Fumigacja, iniekcja ciśnieniowa oraz Xilix-Gel to najczęściej stosowane przez nas metody w zwalczaniu szkodników drewna. Dlatego też poświęcimy tym zagadnieniom więcej uwagi.