Ksylofagi to owady (zarówno postać dorosła jak i stadium larwalne), które żywią się drewnem. Do grupy tej zaliczamy szkodniki techniczne drewna, które naruszają strukturę drewna i tym samym obniżają jego wartość techniczną. Ich działalność ma charakter mechaniczny, drążą tunele, które przecinają i osłabiają anatomiczne elementy drewna (te wyrobione, konstrukcyjne). Szkodniki te mają różne wymagania jeśli chodzi o gatunki drewna, na których żerują, a także odmienne wymagania co do wilgotności oraz temperatury otoczenia, powodują zniszczenia o różnym charakterze i znaczeniu.