W większości magazynów, w których przechowywane są ziarna zbóż można zauważyć działalność szkodników magazynowych, które stanowią duży problem dla właścicieli. Szkodniki te przede wszystkim uszkadzają ziarna i tym samym pogarszają ich jakość. Ponadto zanieczyszczają je swoimi odchodami, wylinkami i martwymi osobnikami, w efekcie czego mamy do czynienia z zawilgoceniem i zagrzewaniem się ziaren, a następnie z pleśnieniem i wzrostem zagrożenia mikotoksynami. Wszystko oczywiście sprowadza się do ogromnych strat zarówno w ilości jak i w jakości magazynowanych zbóż.