Człowiek tworzy specyficzne środowisko, które różni się od środowiska naturalnego. To mieszkania, zabudowania gospodarskie (takie jak stajnie i obory), ponadto magazyny zbożowe, piekarnie, sklepy i przeróżne zakłady przemysłowe. Warunki, jakie stworzył człowiek sprzyjają wykształceniu się grupy zwierząt, które żyją w jego bliskim otoczeniu. Nazywa się je zwierzętami synantropijnymi. Tutaj znajdują idealne warunki do życia i rozmnażania, optymalną temperaturę i wilgotność oraz duże ilości pożywienia. To, co charakteryzuje zwierzęta synantropijne to ich kosmopolityzm, a to z racji tego, że na całym świecie w zabudowaniach, domach panują bardzo zbliżone warunki termiczne i wilgotnościowe. Ich szkodliwość jest oczywiście zróżnicowana. 

Do zwierząt synantropijnych, do grupy bezkręgowców zaliczamy stawonogi, a więc pajęczaki oraz owady. Z kolei do grupy kręgowców zaliczyć można ptaki i ssaki. Wśród zwierząt tych wyróżnić można gatunki o znaczeniu sanitarno-epidemiologicznym, które niszczą i zanieczyszczają produkty spożywcze oraz najbliższe otoczenie człowieka. Odpowiedzialne są także za przenoszenie chorób transmisyjnych, dlatego też ich obecność stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Do grupy tej należą gryzonie, takie jak myszy czy szczury oraz owady, a wśród nich m.in. karaczany, mrówki i muchy.

Więcej o szkodnikach sanitarnych, o zagrożeniach i chorobach przeczytacie na blogu Szkodniki o znaczeniu sanitarno-epidemiologicznym. Zagrożenia i choroby. Czy jest się czego bać?