Pracownicy muzeów oraz konserwatorzy zabytków muszą zwracać szczególną uwagę na gatunki owadów, które przede wszystkim niszczą drewno, ale także papier, tkaniny, skórę i futra. Niezwykle ważne w tym momencie jest rozpoznanie i identyfikacja szkodników, znajomość ich biologii oraz wymagań środowiskowych. Wszystko dlatego, że owady te mają istotny wpływ na uszkodzenie materiałów, które stanowią tworzywo zabytków.

Do grupy szkodników muzealnych zaliczamy owady, które niszczą drewno suche (np. spuszczel pospolity czy kołatek domowy) oraz drewno zawilgocone i częściowo rozłożone przez grzyby drewna (np. tykotek pstry). Są także owady, które uszkadzają papier (np. żywiak chlebowiec, rybik cukrowy czy wesz książkowa) oraz owady, które niszczą wełniane tkaniny, materiały wełnopochodne, skóry i futra (np. mrzyk gabinetowy czy muzealny).