Problem związany ze szkodnikami technicznymi drewna (ksylofagi) jest ogromny – mogą one zostać przywleczone wraz z materiałem użytym do budowy albo pojawić się dużo później, nawet po kilku latach od zabezpieczenia drewna. Niszczą one nie tylko drewniane domy mieszkalne, ich konstrukcje, ale także zabytkowe obiekty drewniane, meble, bezcenne rzeźby i ramy obrazów (naruszając nieraz nasze dziedzictwo narodowe).

Na szczęście dysponujemy środkami do ich skutecznego zwalczania. Zabieg najlepiej wykonać w okresie poprzedzającym ruję owadów, ponieważ w tym właśnie czasie larwy podchodzą pod powierzchnię drewna i tym samym znajdują się w zasięgu działania impregnatu. Stosowane przez nas środki działają także na znajdujące się w kolebkach poczwarkowych chrząszcze. Istotne jest zatem rozpoznanie szkodnika oraz znajomość jego biologii. Na naszej stronie, w dziale szkodniki drewna, mogą Państwo zapoznać się z najczęściej spotykanymi szkodnikami drewna. 

 

Powiązane usługi