Deratyzacja, szczury, myszy i gryzonie

Deratyzacja co to jest? Deratyzacja jest zabiegiem, który zarówno likwiduje obecne już na terenie domostw i firm gryzonie, jak i chroni przed ich występowaniem. Prewencja jest zawsze lepsza niż walka z już istniejącymi problemami.

 

Gryzonie takie jak szczury i myszy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Przenoszą bowiem wiele groźnych chorób i podobnie jak niektóre owady, w tam karaczany, mrówki faraona czy muchy domowe, zaliczane są do szkodników o znaczeniu sanitarno-epidemiologicznym.

 

Cena za deratyzacja szczury i deratyzacja myszy nie jest ceną stałą, zależy bowiem od wielu czynników m.in. od zakresu prowadzonych usług, od wielkości populacji gryzoni oraz od wielkości i specyfikacji obiektu. Coś takiego jak "deratyzacja cennik" nie istnieje w żadnej profesjonalnej firmie.

 

Deratyzacja to proces bardzo złożony i niezbędna staje się wizja lokalna obiektu, który zasiedliły gryzonie. Każdy przypadek jest inny, dla każdego obiektu opracowywany jest indywidualny plan działania. Do współpracy zapraszamy zarówno zakłady produkujące żywność i zajmujące się dystrybucją, jak i osoby prywatne. 

Deratyzacja - obowiązek prawny

Ustawa z 2008 roku nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek utrzymywania jej w prawidłowym stanie higieniczno-sanitarnym. Ma to służyć m.in. ochronie zdrowia ludzi przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. W zakres obowiązków wymienianych przez ustawę wchodzi także zwalczanie gryzoni, insektów i innych szkodników. 

Obowiązkowa deratyzacja musi być przeprowadzona na terenach, na których znajdują się: 

 • lokale gastronomiczne, 
 • obiekty, w których odbywa się handel związany z żywnością, 
 • magazyny żywnościowe i rolnicze, 
 • gospodarstwa rolne i hodowlane, 
 • zakłady przetwórstwa żywnościowego, 
 • bloki mieszkalne, 
 • szpitale, hotele, pensjonaty, internaty i akademiki, 
 • obiekty związane z przetwarzaniem odpadów. 

Skuteczne środki 

Aby deratyzacja była skuteczna, konieczne jest jej przeprowadzanie cykliczne, zgodne z ustalonym na terenie danej gminy grafikiem. Nie bez znaczenia jest także wybór środków deratyzacyjnych: muszą być zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

Firma Ratapest zabieg deratyzacji przeprowadza w kilku etapach: 

 • przegląd budynków pod kątem występowania szczelin, do których mogą wniknąć gryzonie i zabezpieczenie ewentualnych ubytków; 
 • wyłożenie trutki (pod ścianami, w narożnikach, w miejscach ewentualnego żerowania gryzoni); 
 • odpowiednie oznaczenie trutki; 
 •  codzienna obserwacja trutki – jeśli jej ubywa, uzupełnienie; 
 • stałe usuwanie martwych gryzoni. 

Inteligencja gryzoni 

Gryzonie, takie jak myszy i szczury potrafią być bardzo przebiegłe. Kiedy już raz zadomowią się w naszym pobliżu, bardzo ciężko jest się ich pozbyć. Dotyczy to zwłaszcza szczurów, które są niesamowicie ekspansywnymi ssakami, potrafią przetrwać w najbardziej niesprzyjających warunkach, błyskawicznie zwiększają swoje kolonie i zawłaszczają kolejne tereny. Są także bardzo inteligentne: potrafią uczyć się na błędach, unikać pułapek i innych zagrożeń. Dlatego tak ważne jest, aby chronić nasz teren przed gryzoniami i bezwzględnie stosować się do zaleceń władz miast i gmin, a z tymi, które już są, bezwzględnie walczyć.  

Deratyzację warto powierzyć sprawdzonej firmie z doświadczeniem, dzięki temu zyskują Państwo pewność, że będzie przeprowadzona profesjonalnie i z wykorzystaniem odpowiednich środków. Firma Ratapest specjalizuje się w deratyzacji. Co najważniejsze: do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, analizujemy sytuację i dobieramy metody tak, aby były efektywne.  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do przeczytania artykułów! 

Jak zapobiec pladze szczurów?

Zagrożenia związane ze szczurami?

Sezonowa deratyzacja.

Powiązane usługi