Ogromnie ważnym aspektem hodowli zwierząt jest utrzymanie we właściwym stanie higienicznym budynków inwentarskich. Wykonujemy dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, które przywracają bezpieczeństwo sanitarne hodowli. 

Plaga szczurów i myszy? Pomoże deratyzacja 

Ogromnym zagrożeniem dla hodowli jest pojawienie się w budynkach inwentarskich szczurów i myszy. Oznacza to zwykle szereg kłopotów, wśród nich: 

  • zanieczyszczanie przez szkodniki paszy (odchodami, sierścią, padliną etc.); 
  • niszczenie przedmiotów, a nawet przegryzanie ścian przez szczury; 
  • roznoszenie drobnoustrojów i zarażanie nimi hodowanych zwierząt; 
  • zabijanie drobnych zwierząt, np. piskląt. 

Wykonanie deratyzacji, czyli usunięcia gryzoni z budynków inwentarskich, jest zabiegiem poprzedzającym dezynfekcję. Bez deratyzacji nie ma ona sensu, bowiem gryzonie natychmiast rozniosą drobnoustroje. 

Deratyzację wykonujemy bezpiecznymi i sprawdzonymi sposobami, które gwarantują pozbycie się gryzoni z budynków inwentarskich. 

Dezynsekcja – walka z owadami 

Dużym zagrożeniem dla hodowli jest także pojawienie się owadów – najczęściej karaluchów, pleśniakowca lśniącego, much i innych. Roznoszą one mnóstwo bakterii, które mogą doprowadzić do rozwoju chorób i epidemii skutkującej wymieraniem zwierząt. 

Dezynsekcja jest przez nas przeprowadzana sprawdzonymi preparatami i w taki sposób, który gwarantuje skuteczność zabiegu. Nasz zespół zapoznaje się ze stanem sanitarnym budynków inwentarskich, rozpoznaje występujące owady oraz dobiera bezpieczne i sprawdzone metody działania. 

Dezynfekcja – pogrom drobnoustrojów 

Zabieg ten ma na celu zredukowanie drobnoustrojów do poziomu, który nie stanowi zagrożenia sanitarnego. Do tego celu używamy różnych metod, wśród nich oprysk i lampy bakteriobójcze. Każdorazowo analizujemy sytuację pomieszczeń, a zabiegi przeprowadzamy z uwzględnieniem występujących w nich warunków. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy! 

Powiązane usługi