Monitoring DDD obiektów jest ważnym etapem dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji. To regularne przeglądy otoczenia, których celem jest profilaktyka antyszkodnikowa i szybka reakcja w razie konieczności. 

Cele monitoringu DDD 

Dzięki monitoringowi DDD zespół: 

  • lokalizuje miejsca, w których możliwe jest wystąpienie szkodników; 
  • lokalizuje występujące szkodniki; 
  • sprawdza stan wyłożonych trutek , lepów i innych zainstalowanych urządzeń przeciw szkodnikom; 
  • reaguje na wszystkie pojawiające sie zagrożenia, także te, które są ledwie sygnalizowane. 
     

Monitoring wstępny 

Monitoring powinien być przeprowadzony już na pierwszej wizycie w obiekcie, a następnie stale ponawiany. Dzięki temu nasz zespół może zapoznać się z miejscem i określić te punkty, w których występuje szczególne zagrożenie pojawieniem się szkodników. Już na tym etapie może okazać się, że nasza ekipa zauważy ślady szkodników niewidoczne dla osób postronnych i przystąpi do działań korygujących. 

Stały monitoring 

Monitoring powinien być wykonywany cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej jednostki, dyktowany jej potrzebami i specyfiką. Dzięki niemu stan sanitarny i higieniczny obiektu jest pod stałym nadzorem. 

Prowadzimy obszerną dokumentację sporządzaną jako raport z monitoringu. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować postępy w zwalczaniu szkodników i modyfikować w razie konieczności metody działania. 

Usunięcie szkodników nie powinno skłaniać do zaprzestania monitoringu, bowiem mogą one wrócić, a w takim wypadku najważniejsza jest błyskawiczna reakcja. 

Zapraszamy do współpracy! 

Powiązane usługi