Do obiektów inwestorskich wraz ze ściółką czy paszą przenoszone są niechciane szkodniki, które w sposób pośredni lub bezpośredni atakują drób. Część z tych szkodników występuje pospolicie także w szparach podłóg, klatek i konstrukcji, i stamtąd przedostają się do ściółki. Drób atakowany jest przez roztocza, wszoły, pchły, a także przez muchy domowe, chrząszcze, komary, pluskwy i muchówki. Ściółka to główne miejsce bytowania tych szkodników, tam znajdują idealne warunki zarówno do rozwoju jak i rozmnażania. Oczywistym jest fakt, że liczebność szkodników uzależniona jest od rodzaju ściółki, od jej grubości, wilgotności i temperatury, a także od okresu zaścielenia, ale nie tylko. Na ich liczebność wpływ ma także zdrowie i zachowania zwierząt oraz warunki (m.in. temperatura i wilgotność) jakie panują w budynku.

Jeśli nasz drób został zaatakowany przez szkodniki, możemy zaobserwować pewne nieprawidłowości w ich wyglądzie zewnętrznym, tj. zaczerwienienia i złuszczenia naskórka, strupy i inne rany na skórze, które powstają w wyniku dziobania (silny świąd). Dochodzi do obniżenia odporności organizmu, w efekcie do wyniszczenia, zmniejszenia masy ciała, a dodatkowo u niosek – do nieśności. Pojawiają się różne choroby, upierzenie staje się łamliwe, miejscami dochodzi do łysienia w wyniku masowego wypadania piór.