Kołatek uparty to kolejny przedstawiciel rodziny kołatkowatych w Polsce, znany szkodnik drewna konstrukcyjnego, zawilgoconego i zagrzybionego. Preferuje drewno drzew iglastych, rzadziej liściastych. Oprócz tego, że spotykany jest w naszych domach, może trafić i narobić wiele szkód w zabytkowych budynkach. Jak go rozpoznać, czy można się ustrzec przed jego atakiem i czy - jeśli już się u nas zadomowi - można się go skutecznie pozbyć?

Kołatek uparty. Budowa, gatunek i charakterystyka.

Kołatek uparty (Anobium pertinax) to gatunek chrząszcza z rodziny kołatkowatych, nazywany także kołatkiem mieszkaniowym. Jest bardzo pospolitym owadem w Polsce. Występuje niemal w całej Europie, a także na terenach Serbii i Kaukazu. Pierwotnie występuje w lesie i tam jego działalność nie niesie za sobą poważnych szkód. Jednak kołatek uparty preferuje także przerobione drewno z drzew iglastych, rzadziej drewno drzew liściastych. Preferuje drewno o wilgotności nie mniejszej niż 20 %. Ciało kołatka jest koloru brunatno-czarnego lub czarnego i osiąga długość od 4 do 5 m, słabo owłosione. Głowa jest masywna, a przedplecze kapturowa te i nakrywające głowę. Jego pokrywy skrzydłowe są regularnie punktowane. Jego czułki są nitkowate, trzy ostatnie ich człony są znacznie dłuższe od pozostałych.

Cykl rozwojowy kołatka.

Samica kołatka składa jaja w szpary drewna, które jest zawilgocone i zgrzybiałe. Może je złożyć także na ściankach starych żerowisk, wybiera drewniane elementy, które znajdują się w dolnych partiach budynku, czyli w piwnicach, podłogach i legarach. Z jaj wylęgają się larwy, które od razu rozpoczynają żerowanie i wygryzają chodniki podobne do tych, które drąży kołatek domowy. Larwy osiągają długość do 9 mm, posiadają trzy pary odnóży. Powstałe przez nie żerowiska wypełniane są grudkami odchodów i mączką drzewną. Ostatnie stadium larwy buduje specjalną komorę poczwarkową i tam dochodzi do przepoczwarzenia.

Kołatek uparty. Jakie szkody wyrządza i jakie stwarza zagrożenie?

Podobnie jak w przypadku kołatka domowego larwy kołatka upartego żerują w obrobionym drewnie iglastym i liściastym. Kołatek może powodować szkody w budynkach w muzeach skansenowskich oraz innych zabytkowych budowlach.

Kołatek uparty. Czy możemy się przed nim ustrzec? Jak go zwalczyć?

Kołatek uparty preferuje drewno wilgotne i zagrzybione, dlatego należy zadbać przede wszystkim o przestrzeganie higieny w lasach i na składnicach. O ochronie drewna możecie przeczytać w dziale owady niszczące drewno. Do budowy należy wykorzystywać materiał dobrze wysuszony.

W przypadku pojawienia się szkodników należy skontaktować się z firmą DDD, specjalizującą się w zwalczaniu szkodników drewna - o metodach stosowanych przez firmę Ratapest przeczytacie w dziale metody zwalczania drewnojadów

 

kolatek uparty