Interesuje go zarówno drewno żywe jak i martwe, atakuje drewno drzew liściastych, takie jak dąb, olcha i buk. Przedostając się do domów niszczy konstrukcje dachowe i meble, może zawitać również w zabytkowych budynkach i muzeach skansenowskich, gdzie uszkadza rzeźby, obiekty muzealne oraz konstrukcje drewniane budynków. W Polsce mamy do czynienia z ich kilkuletnią generacją, trwającą nie krócej niż dwa lata. Wyschlik grzebykorożny, przedstawiciel chrząszczy z rodziny kołatkowatych, bardzo pospolity szkodnik drewna. Jak go rozpoznać, jakie ma upodobania i jak go zwalczyć? 

Wyschlik grzebykorożny. Budowa, gatunek i charakterystyka.

Wyschlik grzebykorożny to chrząszcz z rodziny kołatkowatych, pospolity szkodnik drewna w Polsce. Występuje głównie w Europie, na Syberii oraz w Azji Mniejszej. Spotkać go możemy w lasach oraz w budynkach z elementami drewnianymi. Preferuje drewno drzew liściastych (dąb, olcha, buk), atakuje ich martwe części oraz drewno leżące i pniaki. W budynkach atakuje przedmioty wykonane z drewna drzew liściastych, takich jak meble, rzeźby, sprzęty gospodarskie oraz konstrukcje dachowe. Chrząszcze te są koloru brązowego, osiągają długość ciała od 3 do 5 mm. Jego przedplecze jest kuliste, na przedniej jego części znajdują się drobne ząbki. Samica wyschlika posiada czułki piłkowane, z kolei samiec zaopatrzony jest w charakterystyczne czułki w kształcie grzebyków.

Cykl rozwojowy wyschlika.

Wyschliki łączą się w pary na powierzchni drewna. Po zapłodnieniu samica drąży chodnik lęgowy w drewnie, wychodzi na zewnątrz i ponownie wchodzi, ale tym razem tyłem. Za pomocą pokładełka składa jaja pojedynczo lub po kilka sztuk w nacięcia naczyń. Samica pozostaje w wydrążonym przez siebie chodniku i tam umiera. Jaja są cienkie i nitkowate, wylęgają się z nich larwy, które początkowo są cienkie i długie. Po żerowaniu i dwóch linieniach larwa przybiera postać pędraka. Starsze larwy drążą koliste chodniki, które wypełniane są ubitą mączką drzewną i odchodami. Z kolei te najstarsze larwy tworzą kolebki poczwarkowe. Następuje przepoczwarzenie, następnie poczwarka przeobraża się w osobnika dorosłego i wydostaje na zewnątrz przez otwór wylotowy.

Wyschlik grzebykorożny. Jakie szkody wyrządza i jakie stwarza zagrożenie?

Wyschlik grzebykorożny atakuje drzewa żywe oraz obumierające i martwe. Zadowoli się również suchymi gałęziami w koronach drzew. Atakuje drewno znajdujące się w budynkach, niszczy konstrukcje dachowe, meble, rzeźby i sprzęt gospodarski.

Wyschlik grzebykorożny. Czy możemy się przed nim ustrzec? Jak go zwalczyć?

Walka z wyschlikiem nie należy do łatwych i przyjemnych, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie drewna przed jego wykorzystaniem. W celu zwalczania wyschlika stosuje się zazwyczaj jedną z trzech najskuteczniejszych metod, czyli fumigację, iniekcję ciśnieniową lub żelowanie Xilix-Gel. O tych i innych metodach wykorzystywanych w walce ze szkodnikami drewna przeczytacie w dziale metody zwalczania drewnojadów

 

wyschlik grzebykorozny