Bucz olszynowiec to gatunek dużej rośliniarki, zaliczany do rodziny buczowatych i uznawany za szkodnika drewna. Wyglądem przypomina przedstawicieli trzpiennikowatych, jednak trochę się od nich różni - o różnicach tych napiszemy. Preferuje lasy liściaste, zwłaszcza te znajdujące się blisko zbiorników wodnych, zasiedla brzozy, wierzby i olchy. Wydaje w czasie szybkiego lotu charakterystyczny dźwięk, buczenie, co niejako wyjaśniałoby jego nazwę. Przyjrzyjmy się mu trochę bliżej: jak go rozpoznać, co go odróżnia od trzpienników i jak go zwalczyć? 

Bucz olszynowiec. Gatunek, budowa i charakterystyka.

Bucz olszynowiec (Xiphydria camelus) to przedstawiciel buczowatych, z rodziny błonkoskrzydłych. To jeden z czterech gatunków buczowatych żyjących w Polsce, ten najbardziej rozprzestrzeniony. Osiąga do 20 mm długości, jego ciało jest ciemno ubarwione, posiada białe plamki po bokach odwłoka i dwie białe kreski na czubku głowy, jego odnóża są czerwone. Charakterystyczne u buczowatych jest niewielkie przewężenie (szyjka), na którym umieszczona jest kulista główka. Przewężenie to odróżnia buczowate od trzpiennikowatych. Samica bucza wyposażona jest w krótkie pokładełko z tyłu odwłoka. Bucz olszynowiec preferuje lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza te wilgotne.  

Cykl rozwojowy bucza. 

Dorosłe osobniki spotykane są od czerwca do sierpnia. Samica składa jaja do wcześniej wywierconego przez siebie (przy pomocy pokładełka) kanalika w drewnie. Z jaj wylęgają się larwy, które od razu zaczynają drążyć chodniki w drewnie. Tam też przechodzą przepoczwarzenie, a potem dorosły już osobnik przy pomocy swoich silnych żuwaczek wygryza otwór i wydostaje się na zewnątrz.

Bucz olszynowiec. Jakie szkody wyrządza i jakie stwarza zagrożenie?

Bucze zaliczane są do szkodników drewna, mogą powodować spore szkody jeśli występują licznie. Jego larwy drążą chodniki w drewnie, zasiedlają obumierające lub martwe drewno lub te częściowo rozłożone przez grzyby. 

Bucz olszynowiec. Czy możemy się przed nim ustrzec? Jak go zwalczyć?

Należy w pierwszej kolejności zadbać o drzewa, o higienę lasu. Przede wszystkim nie można dopuścić do zawilgocenia drewna, bo takie preferują buczowate i trzpiennikowate. Jeśli pomimo tego, w naszym domu zagości ten szkodnik należy skonsultować się ze specjalistą. O metodach i środkach stosowanych przez firmę Ratapest w celu zwalczania szkodników drewna przeczytacie w dziale metody zwalczania drewnojadów

 

 

trojszyk ulec